Tüketici davranışlarının incelenmesi, tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri hakkında, insanların nasıl, nerede, ne zaman ve neden alışveriş yaptıkları hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

Tüketici tercihlerinin incelenmesi, tüketicilerin davranış ve tercihlerinin anlaşılmasını, satın alma kararı alma sürecini incelemeyi amaçlamaktadır.

Tüketici davranışını anlamak, pazarlama faaliyetlerinin planlanmasına ve bireysel tüketicilerin anlaşılmasına – ürün ve hizmetlere olan ihtiyacın belirlemesine yardımcı olur.

İnsanların belirli bir durumda nasıl davrandıklarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Tüketiciler yaş, gelir, eğitim, zevkler ve diğer faktörler bakımından büyük farklılıklar gösterir.

Tüketici satın alma kararını etkileyebilecek ana faktörler arasında şunlar yer almaktadır:

– Kültürel faktörler: Kültür, bir ailenin sosyalleşme sürecinde ve toplumun diğer önemli kurumlarında edinilen ve bir kişinin ihtiyaçlarını ve davranışları belirleyen ana faktördür.

– Sosyal faktörler: Referans grupları, aile, sosyal roller ve statü gibi sosyal faktörler de tüketici davranışını etkiler.

– Kişisel faktörler: Tüketicinin satın alma kararı; cinsiyet, yaş, yaşam döngüsünün aşamaları, mesleği, gelir düzeyi ve tüketicinin yaşam tarzı gibi kişisel özelliklerin etkisi altında verilir.

– Psikolojik faktörler: Motivasyon, algı, inanç, tüketicilerin tutumları gibi psikolojik faktörlerin de satın alma kararında güçlü bir etkisi vardır.
13.03.2019 tarihinde Ayazağa-Maslak Yerleşkesinde Mobilyacı.com’dan Baran Çelebi öğrencilerimize ve mezunlarımıza tüketici davranışlarının dayandığı faktörleri anlattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.