İlçe / İl / Ülke Temsilciliği Programı İle Belirlenen Mezunlarımızla; farklı
bölgelerde yaşayan mezunlarımızı, bulundukları bölgelerde bir araya
getirerek aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek hedeflenmektedir.


X