İlçe / İl / Ülke Temsilciliği Programı İle belirlenen mezunlarımızla; farklı bölgelerde yaşayan mezunlarımızı, bulundukları bölgelerde bir araya getirerek aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek hedeflenmektedir.


X