Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer almaktadır.

Üretim faktörleri arasında yer alan kadın iş gücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik kayba yol açacaktır. Kadınların ekonomiye kazandırılması; kalkınmanın hızlandırılmasında ve büyümesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Bugün, küresel iş gücünde kadının payı yüzde 45,4.dır. Kentsel ve kırsal iş gücünde kadınların rolü son on yılda katlanarak arttı.

Kadın iş gücünün artması ekonomileri büyütür, gıda güvenliği artırır , mevcut ve gelecek nesiller için beklentileri geliştirir.

14.03.2019 tarihinde Ayazağa Yerleşkesinde Global Turizm’den Ceylan Güzekin Yatı öğrencilerimiz ve mezunlarımızla Ekonomide Kadın sunumunu paylaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.