5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ

‘‘Çağımızın ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak, uygarlık ve ilerleme sebeplerinin en önemlilerindendir.’’

Mustafa Kemal ATATÜRK

5  Nisan  Avukatlar Günü tarihçesi;

3 Ocak 1934’de, İzmir’de geniş bir katılımla toplanan ‘‘Türkiye Avukatlar Birliği’’ o gün ilke olarak belirlediği bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda, ülkedeki tüm barolar, aynı çatı altında toplanacaktır.

Yine aynı ilkeden yola çıkılarak, 5 Nisan 1958’de de İzmir Barolar Birliğinin kuruluşu için çalışmalar başlatılmıştır. Baro temsilcileri 1957’de Ankara’da, 1958’de İzmir’de toplanmış ve Türkiye Barolar Birliğinin kurulması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bu görüş birliğine istinaden, 16 Mayıs 1963’te TBB kuruluşu için taslak hazırlanmış, söz konusu taslak 7 Temmuz 1969’da 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile yürürlüğe girmiştir.

1987 yılında Tekirdağ’da gerçekleştirilen TBB Genel Kurulu Toplantısında ise, 5 Nisan’ın Avukatlar günü olarak kutlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Avukatlar Günü, 32 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Biz Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak;

Cumhuriyetin ilanıyla bizlere en büyük desteği veren, Avukatlık Kanununa liderlik eden Atatürk ve çalışma arkadaşlarına minnetimizi sunar ve tüm avukatların, Avukatlar Gününü kutlarız.