Eskiden eğitim denince akla hemen öğretmen gelirdi… Daha sonraları akla okul gelmeye başladı. Günümüzde ise, eğitim denince akla mezunlar gelmeye başladı. Mezunlar verilen eğitimin sonuçlarını göstermesi bakımından çok önemli ve kıymetlidir.

2006’da kurulan Beykent  Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMEZ), üniversite mezunları arasındaki etkileşimi sağlamak ve ilişkilerini güçlendirmek amacını taşımaktadır. Üniversitemiz 2018 sonu itibariyle, 50 binin üstünde mezun vermiş… Düşünün; 50 bin üniversite eğitimini tamamlamış genç Türkiye ve Dünyada üretim – hizmet üretiyor. Ne kadar heyecan verici değil mi?

Avukatlar, mühendisler, mimarlar, psikologlar, sosyologlar, öğretmenler, sanatçılar, yöneticiler, siyasetçiler, bankacılar, turizmciler iktisatçılar, işletmeciler, sağlıkçılar hemen hemen bütün sektörlere mezunlarımız katkı sağlıyorlar. Gururluyuz…

Toplumun çeşitli sorunlarının çözümünde ve geliştirilmesinde belirleyici bir etkiye sahip olan mezunlarımız ile kurumsal dayanışmayı daha da güçlendirmek için görüşmelere başladık. Mezun oldukları üniversiteyi ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirttiler. Mezunlarımıza daha faydalı neler yapabiliriz hususunda değerlendirme yapıldı.

İlk başta mezun veri tabanı için çalışmalar yapılması bunun amacıyla Dönem/Sınıf Temsilciği ve Bölge Temsilciliğinin hayata geçmesi gerekliliği vurgulandı. Güncel sosyo-ekonomik, politik, vs. sorunları tartışmak için bölgesel, uluslararası konferanslar, sempozyumlar, seminerler vb. düzenlenmesi ve üniversite mezunları arasında mesleki – kültürel bağların kurulması, güçlendirilmesi ile ilgili etkinlikler planlanmasında  görüş birliğine varıldı.